Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadza całkiem nowy rozdział 2a zatytułowany – Organizacja postępowania. Wprowadza on kilka nowych, nieznanych do tej pory procedurze cywilnej rozwiązań, które zaczną obowiązywać już od 7 listopada 2019 r. także w sprawach rodzinnych. Wymiana pism…

Ubezwłasnowolnienie – czym jest i jak to zrobić?

Ubezwłasnowolnienie stanowi swego rodzaju ochronne prawną dla osób, które z uwagi na zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną lub różnego rodzaju uzależnienia nie są zdolne do należytego dbania o swoje sprawy. Samo pojęcie ubezwłasnowolnienia jest uregulowane w Kodeksie Cywilnym: w art. 13…

Alimenty od byłego małżonka – kiedy się należą?

Alimenty od byłego małżonka, to temat budzący wiele emocji. W powszechnym mniemaniu rozwód skutkuje bowiem zerwaniem wszelkich więzi miedzy byłymi małżonkami – a zwłaszcza tych majątkowych. Jednakże przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje możliwość żądania pomocy materialnej od byłego małżonka.…