Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Dotyczy to również postępowania rozwodowego, w ramach którego sąd rozstrzyga o powierzeniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. O tym jak sporządzić wniosek…

Opłata sądowa od apelacji w sprawie o rozwód

Rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozwodowym rzadko kiedy satysfakcjonuje obie strony, toteż zawsze należy liczyć się z koniecznością wniesienia apelacji. Apelacja zaś – podobnie jak i pozew o rozwód –  wiąże się z koniecznością uiszczenia stosowanej opłaty sądowej.