Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka

Większość osób składając wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka określa ich wysokość według własnego „widzi mi się”, przyjmując, że wysokość alimentów zależy wyłącznie od swobodnego uznania sądu. Tym czasem wysokość alimentów uzależniona jest od stwierdzenia i wyważenia określonych przepisami…

Alimenty na rzecz dziecka – czy można się ich zrzec?

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego dziecka. Zdarza się jednak, że w postępowaniu rozwodowym rodzic żądający powierzeniami mu pieczy nad dzieckiem rezygnuje jednocześnie z dochodzenia alimentów na jego rzecz. Takie działanie nie może jednak…