Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego wprowadza całkiem nowy rozdział 2a zatytułowany – Organizacja postępowania. Wprowadza on kilka nowych, nieznanych do tej pory procedurze cywilnej rozwiązań, które zaczną obowiązywać już od 7 listopada 2019 r. także w sprawach rodzinnych. Wymiana pism…