Gdzie się rozwieść – jurysdykcja w sprawach małżeńskich

Gdzie się rozwieść? To pytanie, które od czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej i związanego z tym boomu emigracyjnego stawia sobie wiele małżeństw palujących przeprowadzić postępowanie rozwodowe. W przypadku rozpadu związku pojawia się bowiem szereg pytań związanych z formalnym rozstaniem,…

Natychmiastowa alimentacja

Natychmiastowa alimentacja to nowa instytucja prawna, której wprowadzenie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Jej wprowadzenie ma uprościć dochodzenie alimentów oraz znacząco przyspieszyć proces ich zasądzania i wypłaty. Postępowanie nakazowe…

Opieka naprzemienna – projektowane zmiany

Opieka naprzemienna na chwile obecną nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym. Wprawdzie przepisy art. 58 §1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jednakże i tak konieczne jest przy tym ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wyłącznie przy…

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego – planowane zmiany

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka było już tematem ostatniego wpisu (dostępny TUTAJ). Jak już pisałam, obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie przewidują żadnej granicy wieku dziecka, po przekroczeniu której następowałoby automatycznie uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bez konieczności…

Alimenty na dziecko – do kiedy trzeba płacić?

Alimenty na dziecko aktualnie zaczadzane są bezterminowo. Przepisy nie przewidują jakiejkolwiek granicy wieku, po przekroczeniu której obowiązek alimentacyjny wobec dziecka wygasałby samoistnie, z mocy prawa. Nie jest zatem prawdziwe przeświadczenie wielu osób, że wraz z ukończeniem przez dziecko 18-go roku…

Alimenty – co się zmienia?

Ustawodawca nie ustaje w walce o zwiększenie ściągalności alimentów. Dlatego też w tym i w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany przepisów mające sprawić, że większa grupa uprawnionych otrzyma zasądzone im alimenty. Ma to nastąpić głównie za sprawą aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i zwiększenia odpowiedzialność pracodawcy świadomie zatrudniającego osoby zalegające z płatnościami alimentów

„JESTEM MAMY I TATY” – prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami k.r.o. każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku sporu między rodzicami każdy z nich może złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sąd…

Wspólna władza rodzicielska po rozwodzie

Obecnie już byłym małżonkom może zostać pozostawiona wspólna władza rodzicielska po rozwodzie. Wszystko za sprawą senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dotyczącego rezygnacji z obowiązkowego ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców…