Umowa o podział majątku wspólnego – wzór

Umowa o podział majątku wspólnego małżonków może zostać zawarta, gdy małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód, bądź gdy w małżeństwie obowiązuje już ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (strony zawarły umowę w formie aktu notarialnego lub sąd wydał wyrok ustanawiający między stronami rozdzielność majątkową).

Umowa o podział majątku może zostać zawarta w dowolnej formie. Należy jednak pamiętać, że forma aktu notarialnego wymagana jest gdy w skład majątku wspólnego wchodzi:

– własność nieruchomości

-prawo użytkowania wieczystego

-inne prawa, do przeniesienia którego wymagana jest ta forma.

Umowę o podział w formie aktu notarialnego albo w formie pisemnej zawiera się wówczas, gdy strony są zgodne co do sposobu tego podziału. Projekt takiego podziału nie może być sprzeczny z prawem ani zasadami współżycia społecznego. Jeżeli strony nie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego każdy z nich może wystąpić do sądu z wnioskiem o podział majątku.

Wzór umowy o podział majątku wspólnego do pobrania TUTAJ

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.