Wina za rozkład pożycia małżeńskiego – pojęcie

Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jedynie w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Przy czym stosownie do żądania małżonków, sąd rozstrzyga po czyjej stronie leży wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Czym właściwie…

Rozwód – przesłanki pozytywne

Złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie oznacza jeszcze, że rozwód zostanie orzeczony. Wbrew obiegowej opinii sąd nie jest związany żądaniem udzielenia rozwodu i może oddalić powództwa o rozwód nawet w przypadku gdy rozwodu chcą zgodnie oboje małżonkowie.Rozwód można uzyskać…