Wina „większa” i „mniejsza”

Bardzo często spotykam się z klientami, którzy uważają, że przyczynili się do rozkładu pożycia w mniejszym stopniu niż drugi ze współmałżonków i w związku z tym widzą tylko i wyłącznie możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy drugiej strony. Czy…