Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Zasadniczo podziału majątku wspólnego dokonuje się już po uzyskaniu rozwodu, w osobnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy. Jednakże wyjątkowo podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony również w toku postępowania rozwodowego.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Wszczęcie postępowania rozwodowego, jak i każdego innego postępowania sądowego, związane jest z koniecznością uiszczenia określonej przepisami prawa opłaty sądowej. O tym ile wynosi opłata sądowa od pozwu o rozwód, kto i kiedy je ponosi oraz czy zawsze trzeba je uiścić…