Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Dotyczy to również postępowania rozwodowego, w ramach którego sąd rozstrzyga o powierzeniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. O tym jak sporządzić wniosek…

Władza rodzicielska obojga rodziców po rozwodzie

W wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków. Władza rodzicielska może być przy tym powierzona obojgu małżonkom. Wymaga to jednak spełnienia pewnego warunku.

Opłata sądowa od apelacji w sprawie o rozwód

Rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w postępowaniu rozwodowym rzadko kiedy satysfakcjonuje obie strony, toteż zawsze należy liczyć się z koniecznością wniesienia apelacji. Apelacja zaś – podobnie jak i pozew o rozwód –  wiąże się z koniecznością uiszczenia stosowanej opłaty sądowej.

Ustalenie ojcostwa a nazwisko dziecka

Klienci zwracający się do mnie w sprawie ustalenia ojcostwa dziecka najczęściej pytają o to jakie nazwisko będzie nosić dziecko po zakończeniu postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa. Czy mogą o tym zadecydować same strony, czy też decyzja w tym zakresie należy wyłącznie…