Ojcostwo dziecka poczętego w trakcie rozwodu

Jak powszechnie wiadomo postępowanie rozwodowe potrafi toczyć się nawet parę lat. Nierzadko zdarza się, że w tym czasie małżonkowie zawierają nowe związki (oczywiście nieformalne), z których następnie rodzą się dzieci. W przypadku kobiet może rodzi to istotne problemy w kwestii…

Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka

Większość osób składając wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka określa ich wysokość według własnego „widzi mi się”, przyjmując, że wysokość alimentów zależy wyłącznie od swobodnego uznania sądu. Tym czasem wysokość alimentów uzależniona jest od stwierdzenia i wyważenia określonych przepisami…

Alimenty na rzecz dziecka – czy można się ich zrzec?

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego dziecka. Zdarza się jednak, że w postępowaniu rozwodowym rodzic żądający powierzeniami mu pieczy nad dzieckiem rezygnuje jednocześnie z dochodzenia alimentów na jego rzecz. Takie działanie nie może jednak…

Skład majątku wspólnego

W ramach postępowania rozwodowego możliwym jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, jednakże pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania rozwodowego. W praktyce oznacza to konieczność zgodnego ustalenia przez małżonków co wchodzi w skład majątku wspólnego.