Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – jak sporządzić?

Przepisy prawa nie przewidują żadnych szczególnych wymogów formalnych w stosunku do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Wniosek taki zatem powinien odpowiadać wymogom ogólnym właściwych dla wszystkich pism składanych w sprawach cywilnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje określenie żądania. We…