Gdy jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem

W trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu często zdarza się, że na skutek narastającego konfliktu, jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu. W przypadku gdy kontakty z dzieckiem zostały uregulowane orzeczeniem sądu, istnieje możliwość „przymuszenie” rodzica, który na…

Kontakty z dzieckiem zawsze w wyroku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd w wyroku rozwodowym zobowiązany jest rozstrzygnąć o sposobie utrzymywania kontaktów z małoletnim dzieckiem. Z tego powodu, bardzo często w sprawach o rozwód małżonkowie decydują się na zawarcie tzw. „porozumienia rodziców o sposobie wykonywania przez nich…