„JESTEM MAMY I TATY” – prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami k.r.o. każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. W przypadku sporu między rodzicami każdy z nich może złożyć do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Sąd…