Ile kosztuje sprawa rodzinna?

Sprawa rodzinna, tak jak i inne postępowania sądowe, bez względu na korzystanie lub nie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co do zasady wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty sądowej. Są to opłaty za wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego, których wysokość…

Alimenty – co się zmienia?

Ustawodawca nie ustaje w walce o zwiększenie ściągalności alimentów. Dlatego też w tym i w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany przepisów mające sprawić, że większa grupa uprawnionych otrzyma zasądzone im alimenty. Ma to nastąpić głównie za sprawą aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i zwiększenia odpowiedzialność pracodawcy świadomie zatrudniającego osoby zalegające z płatnościami alimentów