Opieka naprzemienna – projektowane zmiany

Opieka naprzemienna na chwile obecną nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym. Wprawdzie przepisy art. 58 §1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jednakże i tak konieczne jest przy tym ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wyłącznie przy…

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego – planowane zmiany

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka było już tematem ostatniego wpisu (dostępny TUTAJ). Jak już pisałam, obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie przewidują żadnej granicy wieku dziecka, po przekroczeniu której następowałoby automatycznie uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bez konieczności…

Alimenty na dziecko – do kiedy trzeba płacić?

Alimenty na dziecko aktualnie zaczadzane są bezterminowo. Przepisy nie przewidują jakiejkolwiek granicy wieku, po przekroczeniu której obowiązek alimentacyjny wobec dziecka wygasałby samoistnie, z mocy prawa. Nie jest zatem prawdziwe przeświadczenie wielu osób, że wraz z ukończeniem przez dziecko 18-go roku…