Ulga podatkowa na dzieci a władza rodzicielska

Ulga podatkowa na dzieci, zgodnie z ogólną zasadą wynikająca z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje obojgu rodzicom, jeżeli wykonują oni władzę rodzicielską. Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia wymogi ustawowe.…