Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Przywrócenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce w razie ustania przyczyn, która była podstawą do wydania przez sąd postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. O podstawach pozbawienia władzy rodzicielskiej można przeczytać TUTAJ. Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy rodzicielskie Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy…