Domniemanie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa jest instytucją prawa rodzinnego, polegającą na przyjęciu założenia, że w przypadku zaistnienia określonych w ustawie okoliczności dziecko pochodzi od danego mężczyzny. Domniemanie ojcostwa „Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant„ – już z tej rzymskiej paremii, która została zawarta…