Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Ustalenie ojcostwa nie zawsze jest konieczne. W określonych w ustawie sytuacjach zastępuje je bowiem domniemanie ojcostwa (link do wpisu na ten temat TUATJ). Dopiero w przypadku gdy nie zachodzi domniemanie ojcostwa dla jego ustalenia niezbędnym jest albo „dobrowolne” uznanie dziecka…