Alimenty

Badania psychologiczne w sprawach rodzinnych

Badania psychologiczne w sprawach rodzinnych są bardzo powszechne. Sąd rodzinny – czy to w sprawie o rozwód lub separację, czy w postępowaniach nieprocesowych na przykład o ustalenie kontaktów czy rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka – zleca przeprowadzenie badania w celu…

Alimenty od byłego małżonka – kiedy się należą?

Alimenty od byłego małżonka, to temat budzący wiele emocji. W powszechnym mniemaniu rozwód skutkuje bowiem zerwaniem wszelkich więzi miedzy byłymi małżonkami – a zwłaszcza tych majątkowych. Jednakże przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje możliwość żądania pomocy materialnej od byłego małżonka.…

Natychmiastowa alimentacja

Natychmiastowa alimentacja to nowa instytucja prawna, której wprowadzenie przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Jej wprowadzenie ma uprościć dochodzenie alimentów oraz znacząco przyspieszyć proces ich zasądzania i wypłaty. Postępowanie nakazowe…

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego – planowane zmiany

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka było już tematem ostatniego wpisu (dostępny TUTAJ). Jak już pisałam, obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie przewidują żadnej granicy wieku dziecka, po przekroczeniu której następowałoby automatycznie uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bez konieczności…

Alimenty na dziecko – do kiedy trzeba płacić?

Alimenty na dziecko aktualnie zaczadzane są bezterminowo. Przepisy nie przewidują jakiejkolwiek granicy wieku, po przekroczeniu której obowiązek alimentacyjny wobec dziecka wygasałby samoistnie, z mocy prawa. Nie jest zatem prawdziwe przeświadczenie wielu osób, że wraz z ukończeniem przez dziecko 18-go roku…

Alimenty – co się zmienia?

Ustawodawca nie ustaje w walce o zwiększenie ściągalności alimentów. Dlatego też w tym i w przyszłym roku wchodzą w życie zmiany przepisów mające sprawić, że większa grupa uprawnionych otrzyma zasądzone im alimenty. Ma to nastąpić głównie za sprawą aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych i zwiększenia odpowiedzialność pracodawcy świadomie zatrudniającego osoby zalegające z płatnościami alimentów

Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka

Większość osób składając wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka określa ich wysokość według własnego „widzi mi się”, przyjmując, że wysokość alimentów zależy wyłącznie od swobodnego uznania sądu. Tym czasem wysokość alimentów uzależniona jest od stwierdzenia i wyważenia określonych przepisami…

Alimenty na rzecz dziecka – czy można się ich zrzec?

Na każdym z rodziców ciąży obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego dziecka. Zdarza się jednak, że w postępowaniu rozwodowym rodzic żądający powierzeniami mu pieczy nad dzieckiem rezygnuje jednocześnie z dochodzenia alimentów na jego rzecz. Takie działanie nie może jednak…