Przesłanki rozwodu

Wina „większa” i „mniejsza”

Bardzo często spotykam się z klientami, którzy uważają, że przyczynili się do rozkładu pożycia w mniejszym stopniu niż drugi ze współmałżonków i w związku z tym widzą tylko i wyłącznie możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy drugiej strony. Czy…

Rozwód – przesłanki pozytywne

Złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie oznacza jeszcze, że rozwód zostanie orzeczony. Wbrew obiegowej opinii sąd nie jest związany żądaniem udzielenia rozwodu i może oddalić powództwa o rozwód nawet w przypadku gdy rozwodu chcą zgodnie oboje małżonkowie.Rozwód można uzyskać…