Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa wyrokiem sądu

Ustalenie ojcostwa wyrokiem jest jedną z możliwości wykazania ojcostwa dziecka obok sądowego uznania dziecka (więcej o uznaniu ojcostwa – TUTAJ) oraz domniemań ojcostwa wynikających wprost z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (więcej o domniemaniu ojcostwa – TUTAJ). Ustalenie ojcostwa wyrokiem…

Uznanie ojcostwa w drodze oświadczenia

Ustalenie ojcostwa nie zawsze jest konieczne. W określonych w ustawie sytuacjach zastępuje je bowiem domniemanie ojcostwa (link do wpisu na ten temat TUATJ). Dopiero w przypadku gdy nie zachodzi domniemanie ojcostwa dla jego ustalenia niezbędnym jest albo „dobrowolne” uznanie dziecka…

Domniemanie ojcostwa

Domniemanie ojcostwa jest instytucją prawa rodzinnego, polegającą na przyjęciu założenia, że w przypadku zaistnienia określonych w ustawie okoliczności dziecko pochodzi od danego mężczyzny. Domniemanie ojcostwa „Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant„ – już z tej rzymskiej paremii, która została zawarta…

Ojcostwo dziecka poczętego w trakcie rozwodu

Jak powszechnie wiadomo postępowanie rozwodowe potrafi toczyć się nawet parę lat. Nierzadko zdarza się, że w tym czasie małżonkowie zawierają nowe związki (oczywiście nieformalne), z których następnie rodzą się dzieci. W przypadku kobiet może rodzi to istotne problemy w kwestii…

Ustalenie ojcostwa a nazwisko dziecka

Klienci zwracający się do mnie w sprawie ustalenia ojcostwa dziecka najczęściej pytają o to jakie nazwisko będzie nosić dziecko po zakończeniu postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa. Czy mogą o tym zadecydować same strony, czy też decyzja w tym zakresie należy wyłącznie…