Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Egzekucja kontaktów z dzieckiem jest jedynym sposobem przymuszenia drugiego rodzica do respektowania orzeczenia sądu, gdy ten utrudnia ich realizowanie. Ponieważ do takich sytuacji dochodzi niezwykle często w dzisiejszym wpisie opisze kiedy i jakie działania należy podjąć.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Kontakty rodzica z małoletnimi dziećmi – o ile zostają ściśle określone – muszą być ustalone w sposób nadający się do egzekucji. Przykładowo w wyroku rozwodowym nie może znaleźć się zapis – „kontakty w soboty”, ale musi być to np. „w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 15:00 poza miejscem zamieszkania małoletniego”. Zapis musi być precyzyjny, czyli nadający się do egzekucji. Nakłada on na rodziców konkretne obowiązki – na rodzica sprawującego bieżącą pieczę obowiązek przygotowania dziecka do kontaktu i wydania dziecka, a rodzica, który ma kontakty – spotykania się z dzieckiem w ustalonym terminie.

Zdarza się jednak stosunkowo często, że kontakty są utrudniane przez jednego z rodziców. Wówczas można zastosować rozwiązania przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. art. 59815  i art. 59816 k.p.c.

Zagrożenie ukaraniem – pierwszy krok

Kiedy rodzic, który sprawuje nad dzieckiem bieżącą pieczę utrudnia kontakty, rodzic, którego kontakty są utrudniane może wystąpić do sądu o zagrożenie ukaraniem zapłaty określonej kwoty. Do sądu rejonowego należy wnieść wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów rodzica, który nie realizuje postanowień w zakresie kontaktów ustalonych prawomocnym orzeczeniem lub ugodą. Opłata od takiego wniosku to 100 zł.

W toku postępowania sąd ustali czy faktycznie dochodzi do utrudniania kontaktów, ustali możliwości zarobkowe rodzica, który utrudnia kontakty i jeżeli stwierdzi naruszenia – wyda postanowienie o zagrożeniu ukaraniem zapłaty określonej kwoty za każde naruszenie przy wykonywaniu kontaktów. Kwota ta powinna być na tyle dotkliwa, żeby danego rodzica zdyscyplinować, jednak nigdzie nie są te kwoty określone. Od wydanego postanowienia służy zażalenie do sądu okręgowego.

Nakazanie zapłaty określonej kwoty pieniężnej – drugi krok

Jeżeli rodzic wobec którego zostało wydane postanowienie o zagrożeniu ukaraniem w dalszym ciągu utrudnia, bądź uniemożliwia kontakty z dzieckiem można złożyć kolejny wniosek – wniosek o ukaranie. Sąd w tym postępowaniu ustala ile razy rodzic dopuścił się naruszeń w zakresie realizacji kontaktów i nakazuje mu zapłatę określonej kwoty, która stanowi iloczyn naruszeń i kwoty wskazanej w postanowieniu o zagrożeniu ukaraniem.

Na postanowienie o ukaraniu przysługuje zażalenie do sądu okręgowego. Kiedy postanowienie będzie prawomocne stanowi ono podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Jeżeli sytuacje utrudniania czy uniemożliwiania kontaktów powtarzają się można składać kolejne wnioski o ukaranie. Zgodnie z brzmieniem art. 59816 k.p.c. można też w późniejszym czasie wystąpić o zmianę wysokości sumy, jeżeli zmienią się okoliczności.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.