Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dziecka

Większość osób składając wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka określa ich wysokość według własnego „widzi mi się”, przyjmując, że wysokość alimentów zależy wyłącznie od swobodnego uznania sądu. Tym czasem wysokość alimentów uzależniona jest od stwierdzenia i wyważenia określonych przepisami prawa okoliczności.

Wysokość alimentówO wysokości alimentów decyduje wypadkowa dwóch czynniki, a mianowicie usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Współzależność między powyższymi czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być zaspokajane w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

W związku z powyższym dopiero ustalenie usprawiedliwionych potrzeb danego dziecka oraz indywidualnych możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a następnie ich porównanie, umożliwia ustalenie wysokość alimentów w danym przypadku.

Na wysokość alimentów będą miały wpływ również obowiązki alimentacyjne ciążące już na zobowiązanym względem innych osób. Przepisy prawa nie przyznają bowiem żadnemu z uprawnionych do świadczenia alimentacyjnych pierwszeństwa przed innymi uprawnionymi.

Rodzice mogą zostać zwolnieni od alimentów jedynie w przypadku, gdy dziecko posiada własny majątek, z którego dochody pozwalają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Okoliczność, że dziecko jest faktycznie utrzymywane przez kogo innego nie stanowi już ku temu podstawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2000 r., I CKN 1177/99).

Ponadto należy zaznaczyć, że dla ustalenia zakresu świadczeń alimentacyjnych nie mają znaczenia perspektywy ich realizacji, tj. przewidziane prawem granice, w jakich świadczenia te mogą być zaspokajane w postępowaniu egzekucyjnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1972 r., III CRN 24/72).

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.