Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

Zasadniczo podziału majątku wspólnego dokonuje się już po uzyskaniu rozwodu, w osobnym postępowaniu sądowym lub w drodze umowy. Jednakże wyjątkowo podział majątku wspólnego może zostać przeprowadzony również w toku postępowania rozwodowego.

Podział majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód

Podział majątku wspólnego

Zgodnie z treścią art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. Jednakże ustawodawca wprowadził tu jeden niezwykle istotny warunek, który w znaczący sposób ograniczył możliwość skorzystania z dobrodziejstwa powyższego przepisu. Mianowicie podział jest dopuszczalny, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jeżeli dokonanie podziału prowadziłoby do nadmiernej zwłoki w postępowaniu, sąd w odrębnym postanowieniu albo w sentencji wyroku rozwodowego pozostawia wniosek o podział bez rozpoznania. Decyzja w tym przedmiocie nie podlega odrębnemu zaskarżeniu.

Kiedy podział majątku wspólnego nie spowoduje nadmiernej zwłoki?

Przede wszystkim przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału. Ponadto „nadmierna zwłoka” nie wystąpi w sytuacji, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wprawdzie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, ale w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Częściowy podział majątku wspólnego

W ramach postępowania rozwodowego dopuszczalnym jest przeprowadzenie jedynie częściowego podziału majątku, jeżeli tylko do części majątku wspólnego możliwe jest dokonanie podziału bez spowodowania nadmiernej zwłoki. Chodzi tu w szczególności podział w zakresie jego podstawowego składnika, jakim jest mieszkanie lub dom.

Podział majątku w drodze ugody

Podział może zostać dokonany w procesie o rozwód również w drodze ugody. Należy jednakże zaznaczyć, że ugoda taka stanie się skuteczna dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Dodatkowe koszty sądowe

Za podział przeprowadzony w toku postępowania rozwodowego naliczana jest opłata stała w wysokości 1000 zł. Rzeczona opłata pobierana jest w orzeczeniu kończącym postępowanie. W przypadku gdy podział majątku wspólnego przeprowadzony został na zgodny projekt stron opłata stała wyniesie 300 zł.

Przydatne artykuły

Na temat składników majątku wspólnego możesz przeczytać w moim wpisie Skład majątku wspólnego.

Natomiast na temat umownego podziału majątku wspólnego dowiesz się więcej w artykule Umowa o podział majątku wspólnego – wzór

 

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.