Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z obowiązującym domniemaniem prawnym, za ojca dziecka poczętego przez matkę w toku rozwodu uważa się jej obecnego jeszcze męża. Aby obalić powyższe domniemania należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwaKto może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć domniemany ojciec (mąż matki), matka dziecka oraz samo dziecko po osiągnięciu pełnoletniości. Ponadto powództwo może wytoczyć prokurator.

 

W jakim terminie należy wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Domniemany ojciec (mąż matki) może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka. Jednakże nie później niż do osiągnięcia pełnoletniości

Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletniości.

Powyższych terminów nie mogą przedłużyć żadne okoliczności. Sąd oddali spóźniony pozew, choćby dowody wskazywały, że domniemany ojciec (mąż matki) nie mógł spłodzić dziecka.

Prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w każdym czasie.

Kiedy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne?

Zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne po śmierci dziecka. Ponadto także, gdy dziecko zostało poczęte w następstwie sztucznego zapłodnienia, na które domniemany ojciec (mąż matki)wyraził zgodę.

Kto kogo pozywa?

Domniemany ojciec (mąż matki) powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku.

Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcowi (mężowi) i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku.

Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko domniemanemu ojcu (mężowi swojej matki) i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko domniemanemu ojcu. Jeżeli domniemany ojciec (mąż matki) nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko ustanowionemu przez sąd kuratorowi.

Do jakiego sądu wnosi się pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się w sądzie rejonowym miejsca zamieszkania strony pozwanej. W sytuacji, gdy pozwani mają różne miejsca zamieszkania, to powód (ten kto wnosi pozew) dokonuje wyboru miedzy sądami.

Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?

Opłata sądowa od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 zł.

Uzasadnienie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

Obalenie domniemania może nastąpić jedynie przez wykazanie niepodobieństwa, żeby domniemany ojciec (mąż matki) mógł być ojcem dziecka. W związku z powyższym w uzasadnieniu pozwu o zaprzeczenie ojcostwa należy podać wszystkie okoliczności i dowody na ich poparcie, wskazujące, że mąż matki nie może być ojcem dziecka. Przykładowo można powoływać się na bezpłodność domniemanego ojca (męża matki) lub jego długotrwały pobyt za granicą w chwili poczęcia dziecka.

Pozostałe ważne informacje?

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa rozprawa odbywa się niezależnie od stawiennictwa stron.

W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa zawsze bierze udział prokurator, który otrzymuje odpis pozwu i jest zawiadamiany przez sąd o terminie rozpraw.

Odpowiedź do artykułu “Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

  1. Jolka

    Nie rozumiem sensu tego 6-miesięcznego terminu. A jeżeli mąż dowie się po upływie tego terminu o trwającym od dawna romansie żony to ma zacisnać zęby i kochac jak własne?

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.