Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Jak wskazywałam w ostatnim wpisie, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość zniesienia wspólności majątkowej jeszcze przed rozwodem na mocy osobnego wyroku sądowego. Wszczęcie zmierzającego ku temu postępowania wymaga wniesienia do sądu stosownego pozwu. O tym jak sporządzić pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami przeczytasz poniżej.

law book with paragraphs

Kto może wnieść pozew?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej może wnieść każdy z małżonków. Jako pozwanego należy wskazać drugiego małżonka.

W którym sądzie należy wnieść pozew?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Wysokość opłaty sądowej

Od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 zł. Opłatę sądową można uiścić na przelewem na konto bankowe sądu, znakami opłaty sądowej lub bezpośrednio w kasie sądu.

Jak sformułować żądanie pozwu?

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej powinien zawierać żądanie sformułowane w następujący sposób:

„wnoszę o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy Powódką – Anną Kowalską ą Pozwanym – Janem Kowalskim, których wspólność majątkowa wynika ze związku małżeńskiego zawartego przez nich w dniu 21 lutego 1984 r. przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu (nr aktu małżeństwa 167/84), z dniem 03 czerwca 2014 r.”

W wyjątkowych wypadkach można żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu. Więcej na ten temat we wpisie „Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej„.

Należy zaznaczyć, że niedopuszczalne jest dochodzenie jednym pozwem rozwodu i zniesienia wspólności majątkowej z datą wsteczną. Niedopuszczalnym jest również połączenie już toczących się spraw o rozwód i  o ustanowienie rozdzielności majątkowej w celu ich łącznego rozpoznania.

Uzasadnienie

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej w uzasadnieniu powinien wskazywać okoliczności, z których wynika konieczność zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami oraz dowody na ich poparcie. O tym jakie okoliczności uzasadniają ustanowienie rozdzielności majątkowej dowiesz się z wpisu „Sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej„.

 

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.