Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Przywrócenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce w razie ustania przyczyn, która była podstawą do wydania przez sąd postanowienia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. O podstawach pozbawienia władzy rodzicielskiej można przeczytać TUTAJ.

Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy rodzicielskie

Wniosek w przedmiocie przywrócenia władzy rodzicielskiej należy złożyć w sądzie rejonowym (zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka), w wydziale ds. rodzinnych i nieletnich.

Zważywszy na treść przepisów art. 111 § 2 k.r.o., we wniosku o przywrócenie władzy rodzicielki należy przede wszystkim wskazać co zmieniło się od czasu wydania postanowienia w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej. Przykładowo jeżeli przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej było odbywanie kary pozbawienia wolności, to we wniosku należy wskazać, że wnioskodawca odbył już karę, zresocjalizował się, pracuje, utrzymuje kontakty z dzieckiem i alimentuje je.

Należy pamiętać by do wniosku dołączyć stosowne dowody, w tym odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (w przypadku dziecka pochodzącego ze związku małżeńskiego) lub odpisu zupełnego aktu urodzenia (w przypadku dzieci pozamałżeńskich), czy też nakaz zwolnienia z Zakładu Karnego, jeżeli podstawą pozbawienia władzy było pozbawienie wolności.

Wniosek należy złożyć z odpisem dla strony przeciwnej, a ponadto opłacić. Opłata sądowa od wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej wysokości 100zł. Potwierdzenie jej uiszczenia należy załączyć do wniosku.

Przebieg postępowania o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym. Przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne.

Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w tym wywiad środowiskowy oraz dowody zawnioskowane przez strony postępowania, przesłuchuje strony. Po jego przeprowadzeniu sąd wydaje postanowienie.

Apelacja od postanowienia 

Jeżeli strona nie zgadza się z zapadłym orzeczeniem i zamierza złożyć apelację musi pamiętać o wcześniejszym złożeniu wniosku o uzasadnienie. Uzasadnienie postanowienia sąd sporządza bowiem tylko na żądanie jednej ze stron, zgłoszone w terminie tygodniowym licząc od dnia ogłoszenia postanowienia. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy opłacić. Oplata sądowa od takiego wniosku wynosi 100zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy oczywiście załączyć do apelacji.

Wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielki

Przykładowy wniosek o przywrócenie władzy rodzicielki jest do pobrania TUTAJ.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.