Rozwód – przesłanki pozytywne

Złożenie w sądzie pozwu o rozwód nie oznacza jeszcze, że rozwód zostanie orzeczony. Wbrew obiegowej opinii sąd nie jest związany żądaniem udzielenia rozwodu i może oddalić powództwa o rozwód nawet w przypadku gdy rozwodu chcą zgodnie oboje małżonkowie.Rozwód można uzyskać bowiem jedynie w przypadku łącznego spełnienia określonych przez prawo przesłanek. Sąd jest zaś zobowiązany zbadać czy owe przesłanki rzeczywiście zachodzą.

Rozwód - przesłanki pozytywne

Rozwód – przesłanki pozytywne

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne jedynie w sytuacji gdy pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi. Przy czym obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W toku postępowania rozwodowego, niezależnie od treści pozwu o rozwód, sąd obowiązany jest przeanalizować wszytki okoliczności danej sprawy i dokonać prawnej oceny, czy rzeczywiście zostały spełnione wyżej wskazane przesłanki do orzeczenia rozwodu.

Gdy idzie o pojęcie wspólnego pożycia to wskazać należy, że jest ono swoistą wspólnotą małżeńską. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i dominujący pogląd doktryny opowiadają się za objęciem tym mianem ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wspólne pożycie polega więc na istnieniu między małżonkami łączności psychicznej oraz wzajemnych pozytywnych uczuć (miłości, szacunku, zaufania), obejmuje współżycie fizyczne, natomiast w dziedzinie gospodarczej znajduje wyraz m.in. w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, w zamieszkiwaniu razem.

W odniesienia do pojęcia zupełności rozkładu pożycia utrwalił się w orzecznictwie pogląd, że rozkład pożycia małżonków jest zupełny gdy wszystkie więzi – duchowa, fizyczna i gospodarcza- łączące małżonków zostały zerwane. Natomiast rozkład pożycia uważany jest trwały, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Należy przy tym zaznaczyć, że zupełność rozkładu pożycia nie zawsze łączy się z jego trwałością. Niekiedy może nastąpić zupełny rozkład pożycia, jednakże okoliczności sprawy prowadzą do przekonania, że po pewnym czasie można oczekiwać przywrócenie pożycia (wówczas Sąd może orzec separację ) np. w razie dopuszczenia się przez małżonka zdrady małżeńskiej, czy zniewagi jaką małżonek doznał od drugiego małżonka.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.