Uchylenie obowiązku alimentacyjnego – planowane zmiany

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka było już tematem ostatniego wpisu (dostępny TUTAJ). Jak już pisałam, obowiązujące aktualnie przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie przewidują żadnej granicy wieku dziecka, po przekroczeniu której następowałoby automatycznie uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bez konieczności wytaczania powództwa przed sądem.

W obecnym stanie prawnym rodzice obowiązani są do bezterminowego świadczenia alimentacyjnego względem dziecka, tak długo jak nie osiągnie ono samodzielności finansowej, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Są jednak już plany aby to zmienić.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego w planowanych zmianach

W projekcie zmian Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego znajduje się zapis zgodnie z którym zasadą ma być, że obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nie 25 lat.

Sytuacja wobec tego będzie odmienna. To już nie rodzic będzie musiał wykazywać przed sądem, że alimenty dziecku nie są już należne, ale dziecko, z jakich to nadzwyczajnych okoliczności nie jest w stanie się usamodzielnić i powinno w dalszym ciągu dostawać środki na utrzymanie od rodziców.

Projektowany art. 133 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma brzmieć następująco:

„Świadczenie alimentacyjne rodziców względem dziecka, które nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wynikające z orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 25 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności, z powodu których dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży obowiązywanie świadczenia alimentacyjnego na dalszy okres.”

Należy przy tym zaznaczyć, że wyżej wskazana granica wieku ma obowiązywać jedynie w przypadku świadczeń alimentacyjnych zasądzanych po wejściu w życie nowych przepisów.

Projektowane zmiany są niewątpliwie kontrowersyjne, a co za tym idzie znajdą zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Niemniej w chwili obecnej nie wiadomo jeszcze kiedy i czy w ogóle wejdą w życie. Czas pokaże.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.