Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem

Zgodnie z ogólną zasadą postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Dotyczy to również postępowania rozwodowego, w ramach którego sąd rozstrzyga o powierzeniu władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi. O tym jak sporządzić wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem przeczytasz poniżej.

Male Judge Writing On Paper

Zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem

Forma wniosku

Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem można złożyć w pozwie o rozwód (strona powodowa), w odpowiedzi na pozew (strona pozwana) bądź w toku postępowania rozwodowego składając wniosek o zabezpieczenie pieczy.

Opłata od wniosku

Strona składająca pozew o rozwód, który zawiera wniosek o zabezpieczenie pieczy na dzieckiem nie wnosi dodatkowej opłaty od rzeczonego wniosku. Natomiast gdy jesteśmy pozwanym i zawieramy taki wniosek w odpowiedzi na pozew, bądź powód składa go już w toku postępowania, wówczas od wniosku o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem należy uiścić opłatę sądową wynosi 40 zł. Oczywiście obowiązek uiszczenia rzeczonej opłaty sądowej nie dotyczy strony zwolnionej przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych.

AKTUALNIE OPŁATA SADOWA WYNOSI 100 zł

Stan na dzień 31.07.2020 r.

Treść wniosku

Wniosek o zabezpieczenie przeczy na dzieckiem należy oczywiście odpowiednio sformułować, tak aby nie było wątpliwości co do treści naszego żądania. Poniżej przykładowe jego treść

„Na podstawie art. 730 k.p.c. w zw. z art.755 § 1 i 4 k.p.c. i art. 735 § 1 k.p.c. wnoszę o udzielenie zabezpieczenia pieczy nad małoletnim synem stron – Grzegorzem, urodzonym w dniu 27 marca 2011 r. przez powierzenie Powódce jej wykonywanie na czas trwania niniejszego postępowania.

Ponadto przedmiotowy wniosek wymaga stosownego uzasadnienia. Sąd bowiem udziela zabezpieczenia pod warunkiem, że wnioskodawca uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu jego zabezpieczenia. Poniżej przykładowe jego treść

„Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim synem stron – Grzegorzem podyktowany jest przede wszystkim tym, że od lutego 2012 r. to Powódka sprawowała bezpośrednią opiekę nad synem. To na Powódce spoczywają codzienne obowiązki nad małoletnim, tj. przygotowywanie posiłków, przewijanie dziecka, spacery, kąpiel, zabawa. Podkreślić należy, że powódka nadal karmi małoletniego piersią, co ma zamiar kontynuować tak długo jak będzie miała pokarm. Pozwany natomiast nigdy nie zajmował się małoletnim i nie dysponuje ku temu ani stosowną wiedzą, ani czasem. Powyższe okoliczności jednoznacznie przemawiają za tym, by małoletni na czas niniejszego procesu przebywał pod opieką Powódki.”

Rozpoznanie wniosku

W sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy, chyba że chodzi o wypadek niecierpiący zwłoki.

Odpowiedź do artykułu “Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad małoletnim dzieckiem

  1. majza

    Dzień dobry. Bardzo bardzo dziekuję za chęć i umieszczenie wniosku na stronie. Skorzystałam z niego. Okazał się pomocy. Pozdrawiam

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.