Zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty WZÓR

Jak już wspominałam we wpisie poświęconym postępowaniu zabezpieczającemu w sprawach rodzinnych (dostępny TUTAJ) na postanowienie zabezpieczające przysługuje zażalenie. Dotyczy to m.in. postanowienia zabezpieczającego alimenty. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia takiego zażalenia, jego treści oraz trybu rozpoznawania, a ponad jego wzór.

Termin złożenia zażalenia na postanowienia zabezpieczające alimenty

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni. Jego bieg rozpoczyna się z dniem doręczenia postanowienia z uzasadnieniem na piśmie.

Należy przy tym zaznaczyć, że po ostatnich zmianach sąd nie sporządza już uzasadnienia  z urzędu. Strona, która otrzymała postanowienie i planuje je zaskarżyć musi wcześniej złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Wniosek ten podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł. Opłaty tej nie ponoszą jedynie strony zwolnione z kosztów sądowych.

Powyższe odnosi się zarówno do postanowień o zabezpieczeniu wydawanych na posiedzeniu jawnym (rozprawie), jak i posiedzeniu niejawnym (poza rozprawą).

Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia wynosi 7 dni. Jego bieg rozpoczyna się z dniem:

  • doręczenie postanowienia, jeżeli zostanie wydane na posiedzeniu niejawnym
  • ogłoszenia postanowienia, jeżeli zostanie wydane na rozprawie

Jak stanowi art. 357§3 k.p.c. uzasadnienie postanowienia sąd sporządza w terminie tygodnia od dnia wpływu wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem. Przy czym jest to jedynie termin instrukcyjny, co znaczy, że jego przekroczenie nie powoduje żadnych negatywnych skutków prawnych.

Jakie wymogi musi spełniać zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty?

Wymogi formalne zażalenia:

  • powinno czynić zadość wymaganiom stawianym dla pism procesowych
  • wskazanie zaskarżonego postanowienia
  • wniosek o jego zmianę lub uchylenie
  • zwięzłe uzasadnienie
  • wskazanie w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów

Zażalenie na postanowienie zabezpieczające alimenty musi zostać opłacone. Dlatego też należy pamiętać o załączeniu do zażalenia potwierdzenia uiszczenia stosowanej opłaty sądowej. Więcej na temat  opłaty sądowej od zażalenia we wpisie Opłaty sądowe w sprawach rodzinnych. Opłaty tej nie ponoszą jedynie strony zwolnione z kosztów sądowych.

Wzór zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów.

Tryby rozpoznawania zażalenia na postanowienie zabezpieczające alimenty

Jak podkreślono w uzasadnieniu do nowelizacji KPC, obecny model postępowania zażaleniowego ma dwa warianty, w których postanowienie może zostać wydane przez różne podmioty.

Pierwszy z nich przewiduje, że postanowienie wydaje referendarz sądowy i podlega ono kontroli w drodze skargi na postanowienie referendarza.

Drugi wariant zakłada natomiast, że postanowienie może zostać wydane przez sąd I instancji i kontrolowane w drodze zażalenia do innego składu jako sądu II instancji. Jest to tzw. zażalenie poziome. Sąd rozpoznając takie zażalenie wydaje postanowienie, którego nie uzasadnia!

Składając zażalenie musimy pamiętać o odpisie dla strony przeciwnej. Po wpływie zażalenia sąd przesyła jego odpis stronie przeciwnej, a akta wraz z zażaleniem przekazuje właściwemu sądowi do rozpoznania. Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na zażalenie w terminie tygodnia od dnia doręczenia zażalenia.

Zażalenie na postanowienie zabezpieczające

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.