Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie możliwa jest w dwóch trybach – na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, bądź w trybie administracyjnym, na podstawie Ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiana przewidziana przepisami art. 59 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ma zastosowanie do zmiany nazwiska, które zostało zmienione wcześniej w związku z zawarciem związku małżeńskiego. Zgodnie z brzmieniem art. 25 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przed zawarciem związku małżeńskiego bądź bezpośrednio po jego zawarciu małżonkowie składają oświadczenie, w którym wskazują, jakim nazwiskiem będą posługiwali się po zawarciu związku małżeńskiego. Może być to nazwisko jednego z małżonków, nazwisko składające się z połączenia dwóch nazwisk albo nazwisko dotychczas noszone.

Ile mam czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie?

Osoba, która chce powrócić do swojego nazwiska rodowego (panieńskiego, bądź kawalerskiego) ma na to 3 miesiące licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Należy pamiętać, że do uprawomocnienia orzeczenia dochodzi w chwili, gdy upłynął termin na złożenie środka zaskarżenia, albo złożona apelacja zostanie rozpoznana.

Na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nie można wrócić do poprzedniego nazwiska w przypadku orzeczenia separacji.

Jakich formalności należy dopełnić?

Zmiana nazwiska po rozwodzie sprowadza się do złożenia stosownego oświadczanie we właściwym urzędzie.

Oświadczenie można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC lub w konsulacie przed konsulem, jeżeli przebywamy za granicą.

Do złożenia takiego oświadczenia wystarczy:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • informacja o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa,
  • informacja o dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie ,
  • w przypadku składania oświadczenia przed konsulem dodatkowo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie.

Ile to kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Opłata skarbowa od oświadczenia składanego w Urzędzie Stanu Cywilnego wynosi 11 zł.

W przypadku składania oświadczenia w konsulacie, opłata skarbowa wynosi 50 EUR (kwota ta może różnić się w zależności od kraju i warto to wcześniej sprawdzić). Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością uiszczenia:

  • 20 zł za odpis prawomocnego wyroku rozwodowego

albo

  • 33 zł za odpis zupełnego aktu małżeństwa

Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska?

Ze złożenia oświadczenia zostaje sporządzany protokół. Kierownik USC nie wydaje w niniejszej sprawie decyzji, przyjmuje jedynie oświadczenie składane przez osobę, która chce zmienić nazwisko. Na tej podstawie w akcie zostaje zamieszczona dodatkowa wzmianka o aktualnym nazwisku, którego można używać od momentu dokonania wpisu w akcie małżeństwa.

Jeżeli kobieta, która przyjęła nazwisko męża, bądź mężczyzna, który przyjął nazwisko żony, nie podejmą żadnych czynności po rozwodzie – nazwisko nie ulegnie zmianie.

Należy zaznaczyć, że nie ma prawnej możliwości zmuszenia byłego małżonka do zmiany nazwiska po rozwodzie.

Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym

Jeżeli planujesz zmienić nazwisko po rozwodzie pilnuj wyżej wskazanego 3-miesięcznym terminie. W przypadku jego zachowania zmiana nazwiska jest właściwie formalnością. Po upływie rzeczonego terminu pozostaje już tylko droga administracyjna. Niestety zmiany nazwiska na podstawie Ustawy o zmianie imienia i nazwiska następuje w drodze decyzji, która jest uznaniowa i uzależniona od wystąpienia ważnych powodów. Więcej na ten temat TUTAJ.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.